Върни се горе

България и Румъния представиха общо искане за предприемане на допълнителни мерки за решаване на проблемите в млечния сектор, по време на Съвета по земеделие и рибарство в Брюксел. Въпреки представените данни за спад на цените на млякото и млечните продукти Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган, заяви, че според него все още не говори за криза в сектора.

 

Министърът на земеделието и храните Десислава Танева коментира, че България заедно с Румъния, е поискала да се приложат допълнителни мерки за подкрепа на сектора. „Имаме предложение за 5 такива мерки, които считаме, че са приложими съобразно спецификата на нашето производство. България не произвежда сухо мляко, а масло - в много малки количества и прилаганите досега мерки от Европейската комисия на практика не оказват никакво влияние в посока подкрепа на млекопроизводителите в България.“ уточни министър Танева.

 

Тя заяви още, че на заседанието на Съвета на министрите, проведено през декември 2014 г., когато отново имаше дебат по темата за кризата в млечния сектор, страната ни бе сама в позицията си, докато при последното заседание, почти нямаше страна, която да не изрази обратно мнение. Това е много положително за нас. Вече шест страни са подкрепили някои от нашите предложения за мерки на млекопроизводителите,“ заяви Десислава Танева и допълни: „Комисията предлага частно складиране на сухо мляко на прах и масло. А ние сме предложили и директна подкрепа на фермерите.“

 

Предложения на България и Румъния за мерки в подкрепа на сектора:

•Въвеждане на временна извънредна помощ за производителите на краве мляко в целия Европейски съюз. Събраните такси за свръхпроизводство биха могли да се използват като източник на финансиране на тази помощ.
•Приемане на специфични мерки за планинските райони, върху които отпадането на квотната система ще се отрази негативно, насочени към насърчаване на операторите да изкупуват произведеното в тези райони мляко, като например съфинансиране на транспортните разходи със средства на ЕС.
•Въвеждане на схема за частно складиране на сирена с фиксирани квоти за държавите членки.
•Въвеждане на експортни субсидии за сирена, включително българските бяло саламурено сирене и кашкавал, при спазване на поетите международни ангажименти.
•Увеличаване на помощта за продуктите, включени в схемата „Училищно мляко”.
•Да се разреши прилагането на държавна помощ, аналогична на приложената през 2010 г., съгласно „Временната общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза”, чрез увеличаването на максималния размер на минималните помощи (de minimis).

 

На Съвета бяха представени и данни за цените и пазара на мляко и млечни продукти, на плодове и зеленчуци и на свинското месо, във връзка с руската забрана за внос на селскостопански продукти от ЕС. „Тези анализи  се отнасят и за нашата страна, която изнася за Русия, макар и в малки количества от тези продукти. Но ембаргото се отразява, като цяло неблагоприятно на цените на продуктите в целия съюз, следователно влияе негативно и на нашия пазар.“, посочи министър Танева.


Сподели в: