Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев направи инспекция за развитието на ситуацията с нападнатите от корояд гори в района на Хасково. Посещението беше част от изнесено четвърто редовно заседание на Работната група, създадена от министър Порожанов за борба с корояда и други вредители в горските територии.

С приоритет сме пренасочили ресурсите на държавните предприятия за усвояване на увредената дървесина, заяви на заседанието Добрев. Важно е максимално бързо тя да бъде усвоена по съветите на специалистите, за да се предпазят здравите насаждения и да не проникне вредителят и в тях, посочи той. Увредените дървета са предимно от бял бор в пояса между 400 и 800 м надморска височина, където те не са в естествения си ареал. Затова от ключово значение е да се подберат най-подходящите фиданки от нашите разсадници, предимно от местни щироколистни видове, както и да се произведат необходимото достатъчно голямо количество от тях, за да се подпомогне процесът на естествено възстановяване в освободените територии, каза зам.-министърът.
 
Ръководителите на шестте държавни предприятия докладваха за хода на инвентаризирането и усвояването на дървесината. Средно 60% от възложените за добив количества са изпълнени. При запазване на темпа на работа би следвало до края на годината да се достигне усвояване на поразената дървесина в достъпните площи до 70-80%.

От предприятията отчитат, че няма много нови инвентаризирани територии, тъй като активността на вредителя е по-ниска в есeнно-зимния период.

Над 160 000 куб. м изсъхнала иглолистна дървесина е инвентаризирана през последните две седмици, а добитата дървесина през същия период е малко под 100 000 куб.м. В Хасковско, където климатът е сравнително по-мек, интензитетът на развитие на корояда е все още висок. Общо за района териториите, на които има изсъхнала дървесина, са близо една трета от всички инвентаризирани площи в Югоизточното предприятие. Над 70% от тях са договорени с дърводобивни фирми и над 40% е усвоено.

От Лесозащитна станция София информираха, че тече паралелно процес на взаимен обмен с други страни, засегнати от същия проблем. На тридневна международна среща, свикана от ФАО в Будапеща през миналата седмица, 26 държави са подкрепили идеята за създаване на обща мрежа. Тя ще улесни обмена на информация и ще обедини ресурсите на страните за справяне с инвазивни растителни, гъбни и животински видове с негативно въздействие по горските култури.

На заседанието на работната група присъстваха заместник-областният управител на Хасково Стефка Здравкова и изпълнителният директор на ИАГ инж. Григор Гогов.
Сподели в: