Върни се горе

Българската програма „Европейско сирене, моля” приключи успешно. Тя бе първата одобрена от Европейската комисия програма за промоция на български земеделски продукти в чужди страни. За тригодишното й изпълнение фонд „Земеделие” е изплатил общо 3 079 449 лв. европейско и национално финансиране, а изпълнението на дейностите по договора е 98 процента.

 

Програмата дава възможност на производителите и преработвателите да рекламират наше сирене и кашкавал на международните пазари, като участват в най-престижните изложения за храни в млечния сектор. Продуктите ни стигнаха до потребителите на Русия и Украйна чрез мащабна рекламна кампания - от публикации във вестници, списания и специализирани издания до клипове в киносалони и телевизионни канали. Качествата на българските изделия бяха представени и на място на авторитетни международни изложения, посещения в производствени бази, тематични вечери, бизнес семинари, дегустации във водещи супермаркети, кулинарни училища и университети, и други.

 

В момента фонд „Земеделие” има сключени 6 договора за финансово подпомагане на промоционални програми с общ бюджет от над 25 млн. лева. Сред рекламираните продукти са бяло саламурено сирене, кашкавал, кисело мляко, лютеница, печена белена капия, конфитюр от рози, мармалад от шипки, компот от праскови и качествени вина. Те са насочени към пазарите на 5 континента и конкретно към Испания, Германия, Полша, Румъния, Великобритания, Бразилия, Китай, ОАЕ, Русия, Украйна, Австралия и САЩ.

 

Схемата „Промоционални програми” популяризира земеделските продукти, произведени в България, с цел стабилизиране и стимулиране на икономиката и увеличаване на износа. Програмите за промоция на земеделски или хранителни продукти могат да се разработват от сдружения на производители или от производители и търговци. Те кандидатстват в Министерството на земеделието и храните (МЗХ), а документите се подават всяка година в срок до 15 април (1-ро представяне) и 30 септември (2-ро представяне). Постоянната консултативна комисия към МЗХ определя кои програми да бъдат предложени за утвърждаване от министъра на земеделието и храните и след това изпратени за одобрение от Европейската комисия.

 

Договорите се сключват с фонд „Земеделие” до 90 дни от датата, на която е обявено решението на ЕК. Сдружението или асоциацията внасят гаранция за изпълнение на ангажимента в полза на фонда в размер на 15% от максималното годишно финансиране по програмата.

 

ЕС предоставя половината от бюджета на програмата, 30% са съфинансиране от ДФ „Земеделие”, а бенефициентът осигурява останалите 20% от средствата.

Сподели в: