Върни се горе

От началото на месец декември стартира кампанията за добив на коледни дръвчета в страната. Тази година за нуждите на пазара в зависимост от търсенето, Държавните горски предприятия имат готовност да предоставят общо 50 000 отсечени „коледни елхи” и общо 40 000 дръвчета в контейнери. Традиционно те се добиват от специално създадени плантации и горски разсадници. Всички държавни горски стопанства са организирали добива и предоставянето на коледни елхи. Отгледаните дръвчета са предимно от видовете смърч, обикновена и дуглазка ела, бял и черен бор и кедър. Купувачите могат да избират между живи дръвчета в контейнери и отсечени. Цените на едро се определят от вида и височината. Търговците могат да закупят различните дървесни видове на цени, вариращи от 5 до 25 лева за брой за отсечено дръвче, добити от държавните горски стопанства и от 10 до 30 лева в контейнери.

 

Крайната цена за потребителите се определя от пазара в зависимост от търсенето и предлагането.   Сподели в: