Върни се горе

Отговорното лесовъдско отношение е бъдещето на управлението в горите. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Георги Костов по време на форум на  Генералната асамблея на Европейската федерация на горските общини (ЕФГО), който се проведе в курортен комплекс „Албена“. Той подчерта, че за да се гарантира изпълнението на дейности в обществена полза като залесяване, прокарване на горски пътища и  осигуряване на защитните функции на горите, е необходим баланс при стопанисването им. „ В държавните предприятия това е стриктно спазвана политика. За да може общинските и частни собственици на гори също да се включат в тези дейности, трябва да им дадем убедителни аргументи, с които да предложим ясни механизми“, категоричен бе доц. Костов.


Той допълни, че българското биоразнообразие е ресурс на цяла Европа.  „16% от горите в страната са в защитени територии, като през последните две години  площта им се увеличи до над 1 млн. Хектара“, припомни заместник-министърът. Георги Костов призова общините да ограничат стопанските дейности в близост до горски територии, разположени до важни инфраструктурни обекти с национално значение. Той каза още, че  85% от водата за пиене на населението идва от водосбори в горски територии. „От състоянието на горите, в това число и общинските,  зависи качеството на водата, която пием“, посочи заместник-министър Костов.


„Ние държим обществото да признае многообразието на функциите, които изпълняваме в горите”, заяви от своя страна президентът на Европейската федерация на горските общини Гран Адам. Той подчерта, че значението на горите трябва да е водещо при определяне на политиките в регионите.


На срещата присъства и заместник-изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) инж. Красимир Каменов, който изрази увереност, че общините ще вземат активно участие в процеса на планираното широко обществено обсъждане на областните планове за развитие на горските територии. От своя страна изпълнителният директор на Асоциация „Общински гори” инж. Тихомир Томанов информира, че от следващата седмица ще стартират  шест обучителни семинари, организирани съвместно с МЗХ и ИАГ за общинските собственици на горски територии.


В събитието участие взе и главен комисар Николай Николов от Главна дирекция „Пожарбна безопасност и защита на населението“, който подчерта доброто сътрудничество с ИАГ и държавните предприятия при справянето с пожарите и превенцията им.

Сподели в: