Върни се горе

Местните инициативни групи (МИГ), бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони, ще могат за първи път да кандидатстват по мярка 421 „Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество”. Това стана ясно на Годишната национална конференция по ЛИДЕР, която продължава днес и утре в столичния хотел „Родина”.

 

Допустими за подпомагане ще са два типа проекти. Единият е за вътрешно сътрудничество между няколко селски района, обхванати от МИГ в България. Другият е за транснационално сътрудничество между селски райони, обхванати от МИГ в България, и други страни-членки на ЕС или трети страни. Мярката ще бъде отворена до няколко седмици.

 

„Подобно сътрудничество и работа в мрежа с местни инициативни групи от други страни на ЕС е предпоставка за още по-голямото значение, което подходът ЛИДЕР ще има на регионално, национално и международно ниво”, отбеляза зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова при откриването на форума. „Вече уверено можем да кажем, че имаме Местни инициативни групи, които активно работят за подобряване на състоянието и облика на своите територии”, подчерта тя.  

 

Местните инициативни групи у нас обхващат 23% от територията на страната или над 800 хил. души. Общият размер на договорените средства по ос 4 ЛИДЕР на ПРСР е 138 млн. лв., което е почти 100% от предвидения бюджет.

 

Годишната национална конференция по ЛИДЕР е заключителното събитие от поредицата обучения за ефективното управление на ос 4 от програмата. Акцент на събитието са предизвикателствата по изпълнението на подхода ЛИДЕР в България и възможностите за създаване на успешно сътрудничество в мрежи. Ще бъдат представени и добри практики от Италия, Румъния, Унгария, Словакия, Латвия и Австрия. Във форума участват експерти от Министерството на земеделието и храните, ДФ „Земеделие”, ръководители на проекти по ЛИДЕР и представители на Европейската селска мрежа (ELARD).

Сподели в: