Върни се гореКонсултативният съвет по рибарство ще бъде свикан през март. На него ще бъдат обсъдени предлаганите от браншовия сектор промени в подзаконовата нормативна уредба. Това стана ясно на проведена днес среща на заместник-министъра на земеделието и храните проф. Иван Палигоров и изпълнителните директори на БАБХ и ИАРА с представители на сектор „Аквакултури”.


Представителите на сладководното рибовъдство поискаха да се разгледат внимателно наредбите за регистрацията на животновъдните обекти в частта за аквакултурите и за технологичната схема на производството. Браншовиците искат ясно разграничаване на функциите на различните институции, регулиращи сектора – басейновите дирекции към МОСВ, ИАРА и БАБХ към МЗХ.


Писмените предложения на неправителствения сектор се очаква да постъпят в МЗХ и ИАРА в двуседмичен срок, като всички те ще бъдат обобщени и предложени за разглеждане и обсъждане на предстоящия Консултативен съвет.По-късно днес в Пловдив заместник-министър Палигоров се срещна с ръководителите на поделения към Южноцентрално държавно горско предприятие. Една от най-важните задачи в района е извличане и оползотворяване на повредената дървесина от биотични и абиотични фактори през миналата година. Заместник-министърът информира, че в началото на седмицата беше представен встъпителен доклад на МБВР за пилотен проект на национална горска инвентаризация. Той припомни, че проектът ще бъде реализиран в района на дейност на ЮЦДП и изрази увереност, че служителите ще съдействат при постигането на проектните цели за обучение на експерти и събиране на горски статистически данни на терен.
Сподели в: