Върни се горе

 

2,369 милиона декара пасища, мери и ливади, от които 1,765 млн. дка. за индивидуално ползване, собственост на 117 общини, са в процедура по отдаване за ползване от животновъди, въведена с промените в ЗСПЗЗ през месец февруари. Това представлява почти половината от заявените за подпомагане през 2014 година 4,25 млн. дка. постоянно затревени площи. Общо 5 943 са подадените заявления от животновъди към общините за ползване на над 1 млн. дка. общински пасища и мери. Тази информация от Областни дирекции Земеделие бе представена на  среща, инициирана от министъра на земеделието и храните Десислава Танева с Националното сдружение на общините в Република България. До 15 април 2015 година, НСОРБ ще предостави актуална информация за това в кои общини и каква площ пасища и мери ще бъде отдадена за индивидуално ползване от животновъди и каква площ за общо ползване. Министър Танева призова общините да отдават  площите основно за индивидуално ползване от животновъди, за да имат правно основание за тях и да получават европейско подпомагане. „Нямаме данни за останалите 148 общини дали имат готовност,  или намерение да проведат  тази процедура. Важно е те да бъдат информирани за изискването на Закона, и по най-бърз начина да организират процедурите“, обясни министър Танева. Площите за общо ползване няма да могат да се заявяват за подпомагане от животновъди. По думите й, приоритетното ползване на постоянно затревени площи за индивидуално ползване е инструмент за подпомагане на местните животновъди. Така те ще могат да кандидатстват за субсидии още през тазгодишната кампания. Десислава Танева призова общините възможно най-бързо да стартират процедурите по отдаване на пасища и мери за индивидуално ползване, за да могат да бъдат завършени до края на месец април и животновъдите да могат да заявят площите си за подпомагане без санкция до 15 май тази година. През лятото общините следва да проведат отново същата процедура за разпределение на пасища, мери и ливади на животновъдите, като заявяването на подпомагането за тях ще е през следващата 2016 година.

 

Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев предупреди общините, че проектите по общинските мерки, които са сключени в предишния програмен период на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 трябва да бъдат приключени до края на годината. „Проектите, които не се заявят за окончателно плащане до края на 2015 година, ще се считат за неприключили и авансовите плащания по тях ще трябва да се възстановят, което може да е пагубно за бюджета на дадената община. Проектите, по които вече са получени и усвоени средства, трябва  задължително да се приключат.“ , каза още зам.-министър Грудев.

 

От „Напоителни системи“ ЕАД предоставиха на представителите на Националното сдружение на общините в Република България подробен анализ с критичните точки в цялата страна по поддръжката на общински язовири и напоителни съоръжения. „Превенцията е по-важна, отколкото след това да се плащат обезщетения за далеч по-големи щети, настъпили вследствие на наводнения.“, каза министър Танева и увери, че общините могат да разчитат, в случай на необходимост, Напоителни системи по тяхно възлагане да извършат необходимите дейности.

 

Във връзка със зачестили информации за претоварване на общински и републикански пътища с дървесина, заместник-министър Георги Костов припомни, че кметовете на общините имат право да определят допустимото натоварване на пътищата на своя територия и би било добре да се възползват от тези свои правомощия. Той информира, че на сайта на Изпълнителна агенция по горите вече са качени за обществено обсъждане подготвените промени в Закона за горите и 3 наредби, регламентиращи възлагането на дейности и стопанисването на горите, като прикани общините да се включат в това обсъждане.

Сподели в: