Върни се горе


На 15 октомври, понеделник, ще се проведе заключителен семинар по Проекта в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор. Събитието ще се състои от 14.00 часа в Голям колегиум на Министерство на земеделието и храните.

 

В рамките на семинара ще бъдат обобщени резултатите от Проекта в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор, финансиран безвъзмездно от Световната банка и изпълняван от МЗХ и Изпълнителна агенция по горите. Проектът стартира през 2010 г., като целта му е да бъде подпомогната провеждащата реформа в горския сектор чрез предоставянето на икономическа, правна и институционална експертна помощ от международни и български консултанти.

 

Сред ректорите на семинара ще бъдат зам.-изпълнителния директор на ИАГ Инж. Красимир Каменов и д-р инж. Любчо Тричков, директор дирекция „Проекти и международни дейности” на ИАГ. Участие в семинара ще вземат експерти в областта на горите, представители на браншови, профсъюзни и неправителствени организации, научната общност, държавната горска администрация и Световна банка.

 


Сподели в: