Върни се горе

Междуведомствената комисия по случая със земите край Несебър ще вземе решение по казуса през следващата седмица. Това съобщи министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов пред журналисти след първото заседание на комисията в МЗХ. Комисията ще разгледа хронологично събитията и ще бъде проверено дали има административна грешка. В нея участват представители на Министерството на земеделието и храните, Министерство на околната среда и водите, ДНСК и неправителствени организации.  В случай, че има съмнение за престъпление преписката ще се даде на Прокуратурата, подчерта министър Найденов.

 

Той посочи, че със заповед на кмета на град Несебър през 2007 г. е одобрен подробен устройствен план за въпросните 29 декара. През декември 2008 г. е издадена заповед, с която имотът е изключен от горски фонд. През юни 2009 г. е заявено желание за закупуване на имота от лицето, в чиято полза е извършено изключването. Към заявлението е било приложено удостоверение за данъчна оценка от 11 320 лв. Комисията към МЗХ категорично отхвърля и изисква актуална данъчна оценка. Предоставена е нова данъчна оценка на стойност 540 729 лв., след което е изготвена от независим експерт с лиценз за оценяване на недвижими имоти оценка за пазарната стойност на имота в размер на 581 212 лв. След заплащане на всички данъци, такси и други дължими суми, стойността на сделката е в размер на 1 141 849 лв. Преписката е финализирана през ноември 2012 г., посочи министърът.

 

„След като поех управлението, ние инициирахме промяна на Наредбата и всички преписки към юли, август 2009 година бяха стопирани до приемането на новата наредба. В нея се завишиха всички такси и цени, посочи министър Найденов. Той коментира, че  в Несебър от 2009 година до момента не е имало процедури за изключване от горския фонд.

 

Председателят на Управителния съвет на природозащитната федерация „Зелени Балкани” Тома Белев информира, че трябва да има публичност на Устройствените планове на общините по Черноморието. Той допълни, че е време да се даде право на гражданите да знаят какво предвиждат общите устройствени планове, както и да имат права.

          

Министър Найденов информира, че след като комисията излезе с решение по казуса, той ще запознае премиера.

Сподели в: