Върни се горе

Намаляване на популацията от дива свиня е основна цел на превенцията и мерките за справяне със заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) и през този ловен сезон, като се надяваме то да достигне над 80%. Предстои провеждане на актуален мониторинг на популацията по нова методика, съобразена с европейските изисквания и стандарти, която е в ход в първите 4 ловни излета през тази и следващата седмица. Това посочи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев по време на ловен излет в замлището на село Драгана, област Ловеч. Той подчерта, че служители в горската система и външни експерти ще подпомагат процеса на провеждане на това обследване на популацията, като целта е да се получат по-точни данни за нея.

Заместник-министърът припомни, че експертите са категорични, че дивата свиня е основен разпространител на заболяването и затова цел на превенцията, която вече втора година се води у нас, е да се намали популацията на дивата свиня, като се достигне плътност от 0,3 на 100 ха. Той присъства на инструктаж в началото на ловния ден, на който беше припомнено, че остават да важат всички мерки от предходния ловен сезон, като груповият лов ще е разрешен до три дни седмично по график, утвърден от директора на съответното държавно горско или ловно стопанство. Ключов момент продължава да е спазването на разписаните мерки за биосигурност, като се осигурят препарати за дезинфекция и пръскачки, с които да се обработват използваните инструменти, облеклото, обувките, оръжията и принадлежностите към тях, както и автомобилите. Остава в сила и прилагането на политика на стимулиране на намирането на трупове на поразени от болестта животни, като всички мерки са с цел недопускане на разпространяване на заболяването, каза още Атанас Добрев.

Зам.-министърът припомни, че всички отстреляни по време на лов диви свине задължително се изследват за вируса на АЧС, като изследванията са за сметка на БАБХ. Той информира и че от вчера е намалена таксата за изследване за трихинелоза, като посочи, че Българска агенция по безопасност на храните е определила цена от 1 лев без ДДС за изследването в лабораториите в структурата на агенцията. Определената нова цена е за проби, постъпили в лабораториите на БАБХ, опаковани в комплектите за вземане на проби, обозначени с баркод и с въведени данни в модул „Лов“. Продължава да е в сила и заповедта за определяне на ловностопанските райони, попадащи в 20 километровата зона от индустриалните животновъдни обекти за отглеждане на свине, където се извършва ежеседмично претърсване за трупове на дива свиня, санитарен и селекционен отстрел и забрана на подхранването на дива свиня.

Зам.-министър Добрев припомни, че продължават да са в сила и стимулите при претърсвания в ловностопанските територии за установяване на животни с нетипично поведение или на вече загинали животни, като ловците се премират със 100 лева за всяко намерено животно и за всяка отстреляна дива свиня при индивидуален лов.

Заместник-министърът подчерта, че текат масови проверки за изрядност на ловната документация и за наличие на ярки сигнални цветове в облеклата на ловците. Той акцентира и върху необходимостта от внимателно боравене с оръжие, за да няма ловни инциденти през сезона.

Заместник-министър Добрев призова ловците и към спазване на противоепидемичните мерки, разпоредени от здравното министерство във връзка с епидемията от Ковид.

Заместник-министърът информира още, че в момента тече дебат по промени в Закона за лова и опазването на дивеча, като проектодокументът, съдържащ предложенията, е поместен за обществено обсъждане до 19 октомври т.г. Той припомни, че всички заинтересовани страни, в това число националните ловно-рибарски сдружения и неправителствени организации са взели участие при изготвянето на проектодокумента. С промените се предвижда да се разширят мерките, които министърът на земеделието, храните и горите може да разпореди със своя заповед при усложнена епизоотична обстановка. Сред тях са прилагане на санитарен отстрел на дивеч, включително и когато не се забелязват симптоми на болест, както и санитарен отстрел на дива свиня от длъжностни лица, които са определени с допълнителна разпоредба, и включват служители на МЗм, МВР и МО и техните структури. Зам.-министърът посочи, че и в другите страни, където има усложнена епизоотична обстановка, се взимат подобни мeрки с цел намаляване на обхвата на заболяването.

На проверката присъстваха и директорът на Областната дирекция по безопасност на храните Д-р Росен Стефанов и директорът на Държавното горско стопанство – Лесидрен инж. Пламен Петров. В района оперират над 20 дружинки с над 1100 ловци.

Сподели в: