Върни се горе

 „Ефективно усвояването на средствата от новата Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.) е сред дългосрочните приоритети, които си поставяме”. Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев на тематична работна група за разработване на ПРСР за периода 2014-2020 г. На участниците в срещата се представи стратегията, която е основен елемент на програмата. Освен това бяха обсъдени анализът на текущото състояние на сектор земеделие, SWOT-анализът и изведените от него нужди и приоритети.

 

Зам.-министър Гечев заяви, че Министерството на земеделието и храните има ясен подход към приоритетите за новата ПРСР. За периода 2014-2020 г. целенасочено ще се осъществяват следните национални приоритети: многостранна и ефективна подкрепа за малките стопанства, подкрепа за младите земеделски производители, подкрепа за секторите на плодовете, зеленчуците, етерично-маслените и медицински култури, животновъден сектор, включително всички въдства, напояване, агроекологични дейности, включително биологично земеделие, иновации в земеделието, запазване и укрепване на позициите в зърнопроизводството. „Имаме решимост да покажем интегриран подход към новата програма. Искаме в края на периода 2014-2020 г. да имаме реален ръст на БВП от земеделие”, бе категоричен зам.-министър Гечев.

 

При разработването на програмата ще се обърне внимание и на два други важни акцента. Обмислят се възможности за облекчаване на процедурите при кандидатстване по отделните мерки и увеличаване на възможността за използване на финансови инструменти, които да улеснят достъпа на бенефициентите до финансиране. По този начин се очаква програма да стане много по-достъпна и ефикасна по отношение на усвояемостта.

 

Всички участници в тематичната работна група могат да дадат предложения за подобряване на анализа за определяне на нуждите и приоритетите, съгласно правилата на тематичната работна група.
Сподели в: