Върни се горе

От днес рибарите могат да подават заявления за усвояване на квотата от калкан за 2014 г.
 

Със заповед на изпълнителния директор на ИАРА г-н Майдън Сакаджиев са определени критериите за допустимост на риболовните кораби за участие в усвояването на националната квота за калкан през 2014 г.

 

Заявление за участие в улова на калкан през 2014 г. могат да подават лица, регистрирани като юридически лица или еднолични търговци; притежаващи риболовни съдове, вписани в Регистъра на  риболовните кораби; да имат валидно разрешително за стопански риболов и дънни мрежи с минимален размер на окото 400 mm. Задължително условие за риболовните кораби е наличието на функциониращо проследяващо устройство, което да бъде свързано с центъра за наблюдение на риболовните кораби на ИАРА. Освен това риболовните кораби над 18 метра трябва да имат инсталирана на борда си система за автоматична идентификация (AIS), към момента на подаване на заявлението. За риболовните кораби с дължина между 15 и 18 метра тази мярка влиза в сила от 31 май 2014 година, но тъй като тази дата попада в периода на забраната за улов, крайният срок за монтиране на AIS на борда на тези кораби е 15 юни 2014 г.

 
За да бъдат включени в списъка на риболовните съдове, които ще участват в усвояването на квотата за калкан през 2014 г., кандидатстващите лица следва да подадат в един от отделите „Рибарство и контрол” на ИАРА в Бургас, Варна и Добрич заявление /по образец – Приложение 2 от Заповед №РД-1718/17.12.2013 г./, публикувано на Интернет страницата на ИАРА http://iara.government.bg

 
Крайният срок за подаването на заявления за участие в усвояването на квотата за калкан за 2014 г. е 3 януари 2014 г.

Сподели в: