Върни се горе

При рутинно изследване на мляко за наличие на афлатоксин, са констатирани наднормени количества във ферма, находяща се на територията на село Радювене, община Ловеч.

 

При проверка става ясно, че суровината се доставя в млекопреработвателно предприятие, където инспектори към Областна дирекция по безопасност на храните, град Ловеч, възбраняват цялото количество сирене, произведено от суровина от същата ферма. След излизане на положителни проби за завишено количество на афлатоксин, цялото налично количество сирене е унищожено на екарисаж. Няма количества заразено сирене в търговската мрежа, тъй като то е било в период на „зреене“ и никакви количества не са напускали предприятието.

 

От утре  18 октомври е създадена организация, всички количества млечни продукти, произведени за домашна употреба в района на село Радювене да бъдат предадени на компетентния орган за да бъдат унищожени.

 

Най-вероятния причинител за наличието на афлатоксин в млякото са остатъчните количества от жътвата на царевица в района, където животните са били на паша. Най-често афлатоксините се срещат в храни и фуражи в следствие на гъбично замърсяване от плесени, главно Aspergillus flavus и A. parasiticus в топли и влажни условия.

Сподели в: