Върни се горе

Средствата в размер на 9,12 млн. лв. са изплатени по Схемата за нациoнални доплащания за животни – говеда и биволи, необвързана с производството (НДЖ1). Финансовата помощ бе получена от 8 086 фермери, без да е необходимо да подават нови заявления. Бюджетът за допълнителните плащания бе осигурен, след като с решение на Министерския съвет план-сметката на фонд „Земеделие” за 2012 г. нарастна с 10 млн. лв.

 

В края на миналата година и началото на 2012 г. ДФЗ изплати на два транша общо над 46 млн. лв. по същата схема. Фермерите получиха по 150 лв. за глава говедо и по 300 лв. за бивол. С днешните плащания ставките достигнаха съответно 180 лв. и 330 лв.

 

От прилаганите схеми за национални доплащания на животни единствено НДЖ1 не е обвързана с производството. Подпомагането се извършва на база отглеждан брой добитък.  Право на субсидия имат земеделски стопани, които са отглеждали най-малко 10 говеда и/или биволи в стопанство си към 28.02.2009 г.

 

Сподели в: