Върни се горе

Утре, 30 август 2012 г., експерти от Министерство на земеделието и храните и Националната служба за съвети в земеделието ще представят възможностите за инвестиции по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. на земеделските стопани от с. Доситиеево, общ. Харманли. Акцент ще се постави на мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 142 „Създаване на организации на производители”  и мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата. Стопаните ще получат актуална информация във връзка с начините на кандидатстване по мерките,  приема на заявления,  както и изпълнението на бизнес плановете си.

 

Срещата ще започне в 11.30 часа,  в читалището на селото.


Заповядайте!

Сподели в: