Върни се горе


„Приемът по мярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ще започне на 29 юни. Индикативният бюджет е 35 млн. евро, което е около половината от ресурса по мярката“. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев. Той допълни, че бенефициентите ще могат да подават своите проекти в рамките на един месец. Младите земеделски стопани могат да ползват безплатно услугите на Националната служба по съвети в земеделието при изготвянето на бизнес плановете по проектите,  припомни заместник-министърът. Според него се очаква към приема да има огромен интерес от страна на бенефициентите.

„По приключилия на 8 юни прием по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ са подадени 3360 проекта с инвестиционни намерения за над 2,1 млрд. лева“, допълни още Грудев. Исканото по тях съфинансиране е на стойност 1.1 млрд. лв, при индикативен бюджет по приема от 300 млн. лева. Първият анализ на проектите показва, че по-голямата част от проектите са много качествени и са в приоритетните сектори – животновъдство, плодове и зеленчуци, и биоземеделието.

„От проектите, които са подадени по мярка 4.1. можем да кажем , че бенефициентите са подготвени и могат да захранят програмата с качествени проекти, коментира още заместник-министър Васил Грудев. По този начин се надявам в края на програмния период да не говорим за евентуални загуби, а за това как са изразходвани средствата, за да се изгради едно конкурентно българско земеделие. Според него до края на годината ще бъде отворен още един прием по мярка 4.1., а също така и прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в маркетинг/преработка на земеделска продукция“. „Индикативните бюджети по тях ще станат ясни, след като се анализира първият прием по мярка 4.1.“ Заместник-министър Грудев отново припомни, че до края на програмния период средствата за инвестиции по европейските фондове и националното подпомагане ще бъдат около 17 млрд. лева.
Сподели в: