Върни се горе

Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков се срещна с президента на европейския икономически и социален комитет, г-н Анри Малос в МЗХ. Двамата обсъдиха възможностите за създаване на работни места за младите хора и насърчаване на  предприемчивостта при тях чрез използване на структурните фондове на ЕС.

    

По време на срещата бяха дискутирани  основните насоки от Общата селскостопанска политика /2014-2020г./. Министърът запозна г-н Малос с главните приоритети на страната ни през този период и производствата, които ще бъдат стимулирани. Той посочи, че България ще подкрепи малките фермери и уязвимите производства.

 

Много важна е ролята  на браншовите организации и коопертивите  за предлагането на пазара на еднородна и качествена продукция, посочи  от своя страна г-н  Малос.

 

Министър Греков обясни, че има възможност да се увеличи финансовата подкрепа по новата Програма за развитие на селските райони  за млади фермери, която беше 25 000 евро. В България 20 %  от населението са заети в селското стопанство, сподели министърът. Земеделието в България има бъдеще и младите хора трябва да са мотивирани да се занимават със селско стопанство.

Сподели в: