Върни се горе

Днес в Комисията по земеделието и храните към Народното събрание бяха обсъдени предложенията за промени в Закона за горите с неправителствените организации. На срещата присъстваха заместник-министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова, членовете на комисията, представители на неправителствени организации от горския сектор.

 

Чрез конструктивен диалог участниците в заседанието дискутираха предложенията и достигнаха до консенсусни текстове. Всички заинтересовани страни се обединиха около идеята, че трябва да се направи един работещ закон в горския сектор. Особено внимание беше обърнато на проблемите със залесяването, където срокът ще бъде намален от 7 на 3 години, което освен по-бързо възобновяване на гората ще осигури и нови работни места.

 

Измененията, които се предлагат в Закона за горите ще дадат възможност на малките и средни ползватели от горския сектор да работят по-ефективно и да бъдат устойчиви и конкурентни. Ще бъдат направени поправки в управлението и стопанисването на общинските гори, ползването на дървесина и недървесни горски продукти, както и възможностите за дърводобив. Предстои да бъдат направени и допълнения в някои от текстовете, отнасящи се до Фонд „Инвестиции”.

 

По предложение от браншовите организации и бизнеса ще бъде отменен чл.116а от Закона за горите, тъй като той разширява необосновано възможността за сключване на дългосрочни договори за добив на дървесина.

 

Предстои по-широко обсъждане на предложения за изменения и допълнения на други текстове в Закона за горите, които ще бъдат разгледани в програмата на Министерския съвет до края на годината.  


Сподели в: