Върни се горе

 „България счита за изключително важно по-нататъшното развитие на сътрудничеството в областта на земеделието и храните между Китай и страните от Централна и Източна Европа“. Това заяви министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на участието си в Деветия  форум за агро-търговия и икономическо сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Той се провежда в Букурещ, Румъния, като в него участват земеделските министри от ЦИЕ и министърът на земеделието на Китайската народна република Хан Чанфу. Целта на инициативата „16+1“ е разширяването на международното сътрудничество и на търговските отношения между страните от региона и Китай. Министър Грудев допълни, че българската икономика и в частност българското земеделие, имат редица конкурентни предимства, които правят България привлекателна инвестиционна дестинация за бизнеса на Китай. Според него това са членството на страната ни в Европейски съюз, географското ни положение, както и данъчната ни система, която насърчава и инвестициите. Той допълни, че България има и дългогодишни традиции в областта на аграрната наука, които могат да бъдат използвани за по-нататъшно развитие на сътрудничеството в научната област и технологиите.

 

Министър Грудев представи пред участниците във форума и състоянието на аграрния отрасъл в страната. Той формира около 5% от брутната добавена стойност, създадена в икономиката на страната, като инвестициите в българското земеделие се увеличават двукратно след присъединяването на страната към ЕС. Той допълни, че износът и салдото при търговията с български селскостопански стоки отбелязват стабилен ръст, при традиционно положително външнотърговско салдо. Стокообменът с аграрни стоки представлява около 13% от общия на България, като износът е около 17%, а вносът – около 10 на сто. През последните четири години водещ в стойностно изражение е износът за Китай на български пресни плодове, вина, храни за животни, маслодайни култури, преработени плодове и зеленчуци и меса, като този износ бележи устойчива тенденция на увеличение. Българското земеделие има потенциала да задоволи засилващия се интерес на Китай към разширяване на вноса на български земеделски и хранителни продукти, особено що се отнася до българските вина, млечните продукти, розовото масло, пчелните продукти и др.

 

За активизиране и разширяване на двустранната търговия със земеделски и хранителни стоки допринасят започнатите през последните години 15 процедури за изпълнение изискванията за внос в КНР на редица български земеделски и хранителни продукти.

 

На срещата ще се обсъждат важни теми от взаимен интерес в областта на земеделието и храните и ще се разгледат възможностите за бизнес контакти.

 

Министърът на земеделието и храните Васил Грудев посети и съпътстващото форума агроизложение INDAGRA, което бе открито от министър-председателя на Румъния Виктор Понта.

 

Сподели в: