Върни се гореУВАЖАЕМИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,    

За мен е чест да Ви  поздравя с Вашия професионален празник – Деня на ветеринарния специалист!

 

Вашата работа е изключително отговорна - както за недопускането на разпространението на болести сред животните, така и за осигуряването на безопасността на храните за всички нас. Едновременно с това Вие полагате сериозни усилия да се придържате към съвременните стандарти на ветеринарната професия. Всеки от Вас  гради рутина в ежедневната си работа, трупа  нови познания и в този смисъл   Вие сте отлични  специалисти, които се вписват  по достоен начин в съвременната  рамка на  европейската ветеринарна общност.

 

Здравеопазването на животните в Европейския съюз ще продължава да играе ключова роля и за в бъдеще при търговията с животни и животински продукти за гарантиране безопасността на храните и фуражите, както и за предотвратяване на зоонози.  Здравето на животните предизвиква загриженост у всички европейски граждани и тази загриженост произтича от това, че то е свързано с общественото здраве и безопасността на храните от една страна, а от друга и със загубите за икономиката. Ето защо и Вашата дейност трябва да  постави акцент върху превантивните предохранителни мерки, като надзор и върху мерките за намаляване на риска от възникване  на заболявания, отколкото за ликвидиране на последствията от тях.  

 

Убеден съм, че Вие като истински  професионалисти се придържате към всички стандарти на  съвременната  ветеринарна медицина и точно за това можете да се гордеете, че сте доказани професионалисти.  


Честит празник!
                                                            


                                                            МИНИСТЪР
                                                            ПРОФ. Д.С.Н. ДИМИТЪР ГРЕКОВ     

Сподели в: