Върни се горе

Агробизнесът получава 1,7 млн. лева за реклама на наши продукти в чужбина по линия на схемата „Промоционални програми”. Плащанията са междинни и се разпределят между четири асоциации. Те ще получат субсидията си благодарение на спешните мерки, предприети от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” Атанас Добрев за възстановяване на нормалния работен процес в институцията и изплащане на всички забавени средства към земеделските производители.

 

Първият промоционален проект е на Националния съюз на градинарите в България и е свързан с популяризирането на пресни череши в Русия. Промоцията се извършва чрез реклама в електронни, социални и печатни медии. Предвидени са средства за участия в изложения и панаири, продуктови презентации, аудиосъобщения в метрото в Москва и др. По него ще бъдат преведени малко над 340 хил. лева, след като бенефициенът вече е изпълнил част от заложените дейности.

 

Вторият проект е на Регионалната лозаро-винарска камара „Тракия”, който промотиране на българско вино в Русия и Китай. Финансовата помощ по него се дава за реклама в електронни и печатни медии, PR кампании, посещения на производствени бази и др. Голяма част от средствата ще послужат и за участие на изложения в Москва, Хонг Конг и Шанхай за провеждане на дегустации, както и за провеждането на информационни кампании за потенциалните потребители в различни изби, хотели и ресторанти. За него ДФ „Земеделие” отпуска 340 хил. лева.

 

Третият проект е за промоция на български яйца и се реализира от Асоциацията на земеделските производители в България. Средствата по него ще бъдат изразходвани за изготвянето на информационни и рекламни материали, за участие на Световния ден на яйцето в Румъния и Гърция, както и участия в различни семинари и кулинарни изложби. По проекта е отпуснато и финансиране за заснемането на филм за производството на яйца. Настоящото плащане по него е за над половин милион лева за промоция на български яйца.

 

Последният проект е на Асоциацията на млекопреработвателите в България. Промоционалните дейности в него са свързани с участия в международни изложения и панаири в Австралия и Обединените Арабски емирства. В проекта са включени PR събития, заснемане и излъчването на TV спот, информационни и рекламни материали, организиране на семинари и др. За него ДФ „Земеделие” ще отпусне малко над 420 хил. лева за популяризирането на българските млечни продукти.

 

Промоционалните програми са по Регламент (ЕО) № 3/2008 и 501/2008 и включват дейности по предоставяне на информация за земеделски и хранителни продукти и методите за тяхното производство. Тези дейности включват: връзки с обществеността, реклама, организация на обучения и конференции, промоции в супермаркети и магазини, дегустации, организиране на конкурси, публикации в специализираната преса и интернет, участие в изложби, панаири, национални и международни изложения. Проектите по промоционалните програми са с бюджет до 3 млн. евро.

 

Сподели в: