Върни се горе

Горски инспектори са извършили 1894 проверки на територията на РДГ- Берковица през месец декември 2014г.

      

Проверени са 249 бр. обекти за добив на дървесина; 439 бр. превозни средства, 1 049 бр. ловци и 132 бр. други физически лица.     

 

От служителите на РДГ са проверени и 25 бр. обекти за складиране, преработка и търговия с дървесина и тържища за коледни елхи. За констатираните нарушения са съставени  общо 81 бр. акта, в т. ч.: 78 бр. по Закона за горите и 3 бр. по Закона за лова и опазването на дивеча. Задържани са:  71,5 пр. м3 дърва за огрев; 6 бр. МПС; 14 бр. коне; 18 бр. конски каруци и  9 бр. моторни триона.

Сподели в: