Върни се горе

 

Допълнителни 1, 2 милиона лева ще бъдат отпуснати по de minimis за дребни преживни животни. Така досегашният бюджет на схемата се увеличава от 5 на 6, 2 милиона лева. Решението бе взето на последното заседание на Управителния съвет на ДФ „Земеделие”. На заседанието бе определена и ставката за глава животно – 7 лв. за овца-майка или коза-майка, както и удължаване на срока за подаване на документи и изплащане на средствата – 19 юни 2015 г.

 

Припомняме, че средствата по този de minimis се отпускат на животновъди, отглеждащи най-малко 50 овце-майки или кози-майки, или общо поне 50 овце-майки и кози-майки в едно стадо. Условие за изплащането на помощта е фермерите да запазят 75% от броя на животните, за които са получили финансиране до 31 август 2015 г.

 

Общият размер на помощите de minimis за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2013 – 2015).

 

Сподели в: