Върни се горе


Днес, 9 февруари 2017 г., заместник-министърът на земеделието и храните проф. Иван Палигоров ще открие редовно заседание на Националната комисия по лесозащита. В заседанието ще вземат участие инж. Тони Кръстев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, както и членовете на Националната комисия по лесозащита: специалисти от Изпълнителна агенция по горите, Министерство на земеделието и храните, Института по горите при БАН, Лесотехническия университет, МОСВ, БАБХ, лесозащитни станции, държавни предприятия.



На срещата ще бъде обсъдено здравословното състояние на горите и ефективността на проведените мероприятия през 2016 г. Членовете на комисията ще разгледат прогнозите за очакваните нападения от вредители, болести и други повреди в горите през 2017 г.Целта на заседанието е да бъдат представени превантивни, както и допълнителни мерки за подобряване здравословното състояние на горите.



Сподели в: