Върни се горе


На 15 октомври 2013 г. зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев ще вземе участие в тематичния форум „ПРСР – в подкрепа развитието на селските райони”, който се провежда в рамките на Годишната среща на българските местни власти.


По време на събитието ще бъде обсъдена ролята на местните власти в изпълнението на политиката за развитие на селските райони. Друга тема за дискусия е изпълнението на плана за действие по усвояване на средства от ЕС по ПРСР 2007-2013 и взаимодействието между МЗХ, ДФЗ и бенефициентите.


На срещата, която се провежда в Албена ще присъстват представителите на над 150 общини.

 

Сподели в: