Върни се горе

Оглед на всички хидро-технически съоръжения стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД се извършва по заповед на изпълнителният директор на дружеството Ивайло Първанов. Сред проверяваните обекти ще бъдат корекции на реки, предпазни диги, Дунавски диги, язовири и съоръжения за отводняване на територията на страната. Управителите на клоновете на дружеството в страната, които са общо 14, трябва след извършения преглед да изготвят протоколи, в които да се  посочат критични участъци и проблемни места, за да бъдат предприети необходимите дейности за привеждането им в безопасно за населението състояние. Ангажимент на служителите на “Напоителни системи” е и създаването на необходимата организация за осигуряване на свободен обем в язовирите за безпрепятствено и безопасно провеждане на пролетните води, като при необходимост ще се осъществява контролирано и под наблюдение изпускане на води от язовирите стопанисвани от дружеството.Сподели в: