Върни се горе

Общият износ на българско вино за първото тримесечие на 2012 г. е в размер на 11 689 755 литра.  Българските винопроизводители са изнесли с 1 314 045 литра повече или 12,7% в сравнение с периода януари – март 2011 г.

Най-голямо количество българско вино се е изнесло за Русия в размер на 4 468 108 литра или 38,2% от общия износ. Отбелязан е ръст в износа за Полша, Румъния, Великобритания, Германия, Кипър, Китай и др.

Реализираното количество българско вино на вътрешния пазар за първото тримесечие на 2012 г. е в размер на 23 716 686 литра.

 

Данни за износ на вино и вътрешен пазар за 1-во тримесечие на 2012 г.


Сподели в: