Върни се горе

 

Средствата на кандидатите по схемата за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” през 2015 г ще се изплатят еднократно до края месец май 2015 г. Общият размер на помощта е 25 000 000 лв. На Управителния съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“ се реши тя да не се изплаща, както бе предвидено на  два транша.

 

Поради усложнената епизоотична обстановка в страната – възникнали огнища на птичи грип, довели до затруднения в търговията с живи птици и суровини, браншовите организации са настояли за изплащане наведнъж на пълния размер на помощта.

 

С помощта се покриват направени разходи или пропуснати приходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към птиците, поети за най-малко 5 години. Държавната помощ се предоставя на земеделски стопани – птицевъди, които доброволно се наемат да прилагат ангажиментите за хуманно отношение към птиците. Мерките изискват контрол върху фуражите, оптимално хранене на птиците чрез заместване на животински протеини от бозайници и рибно брашно с растителни протеинови заместители и незаменими аминокиселини; използването на вода с качества като питейната и др.

 

Припомняме, че крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 30 април 2015 г., в Областните дирекции на ДФ "Земеделие", отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" (ПСМП). Срокът за сключване на договори или анекси, както и за изплащането на пълния размер на помощта е до 29 май 2015 г.

 

Държавната помощ за „реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ е със срок на прилагане до края на 2017 г.

Сподели в: