Върни се горе

Продължават и проверките в морските курорти


За периода от 09 до 13 юли включително, инспекторите към Българска агенция по безопасност на храните извършиха 4 466 проверки по официален текущ контрол в цялата страна. В резултат на проверките са издадени 284 предписания, съставени са 89 Акта за установяване на административно нарушение, възбранени и бракувани са 527,4 килограма хранителни продукти. Два обекта са с временно преустановена дейност.

 

Продължават засилените проверки в морските курорти в областите Добрич, Варна и Бургас. През изминалата седмица инспекторите към съответната Областна дирекция по безопасност на храните са извършили 358 проверки, като 18 от тях са на обекти предлагащи услугата “all inclusive”. При проверките са издадени 22 предписания и са съставени 11 Акта за установяване на административно нарушение. Възбранени и бракувани са близо 5 килограма хранителни продукти.

 

Най-често срещаните нарушения са свързани с пропуски в системите за самоконтрол, неправилно съхранение на храни, както и непълна етикетировка на суровините.

 

При проверените обекти предлагащи оферти за почивка “all inclusive” не са установени несъответствия по сградов фонд и оборудване на кухните, капацитет на търговската зала и предлаган асортимент в обекта, както и необходимо пространство за работа и професионално оборудване, гарантиращо съхранението и приготвянето на храните по безопасен начин.

Сподели в: