Върни се горе

Няма решение на Европейската комисия за загуба на 81 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони. В момента се водят технически дискусии по 9-ото изменение на програмата, с което е предложено прехвърляне на средства и към общинските мерки. Преди приключването на дискусиите не може да се твърди дали и колко средства ще останат неусвоени по Програмата. За риска от загуба на тези пари МЗХ предупреди още в началото на януари, за какъвто говори и Европейската комисия. До излизане на окончателното решение на Брюксел всякакви твърдения са спекулативни.

Сподели в: