Върни се горе

Общините в Благоевградска област подадоха 58 проекта за  над 102 млн. лв. в първия прием по общинските мерки на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на бизнес форум за развитието на регион Югозападен в град Благоевград. Той подчерта, че общините са били най-активни с проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г. „Инвестициите, за които са кандидатствали са за дребна по мащаб инфраструктура, която включва основно изграждане и рехабилитация на пътища и улици“, каза още заместник-министър Грудев. По думите му, в Програмата са били заложени много критерии, които да дадат предимство на тези проекти за допълнителна свързаност с по-голям град в рамките на 30 км.

Той припомни, че през настоящата година общините от Областта не са имали възможност да кандидатстват за финансиране с проекти за водоснабдяване и канализация. „Причината е, че в Благоевградска област няма консолидация на оператора. Ресурсът за водоснабдяване, който е заделен по Програмата,  ще бъде разпределен в тези области, където имаме консолидация на ВиК-операторите“, обясни Грудев. Той бе категоричен, че ако не се спази националната стратегия за консолидация на водния сектор, общините няма да могат да кандидатстват за такива проекти до края на Програмата.

„През изминалата година по ПРСР 2014-2020 г.имаме сключени договори със земеделски производители в Благоевградска област на стойност 59 млн. лв. Основно те са за модернизация на земеделски стопанства и инвестиции в преработка на земеделски суровини“, добави още заместник-министърът на земеделието и храните.

Васил Грудев припомни, че в момента се приемат заявления за кандидатстване по най-голямата инвестиционна мярка в Програмата, а именно подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. „Това е вторият прием по тази подмярка, който започна на 26 октомври и ще продължи до 7 декември 2016 г. включително. В този прием за първи път земеделските стопани имат възможност да кандидатстват и за инвестиции с европейски пари в хидромелиоративни съоръжения“, уточни още той.


В Благоевград заместник-министър Грудев и кметът на общината д-р Атанас Камбитов откриха и фермерски пазар в областния център.

Сподели в: