Върни се горе

 

От началото на септември фонд „Земеделие” е изплатил 2 366 000 лв. по мерките на „Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014”. Финансовата помощ е изплатена за дейности „Презасаждане с промяна на местонахождението”, „Изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково напояване”, като освен това лозарските стопани получиха и парично обезщетение за загуба на доход.

 

Националната програма финансира инвестиции за преструктуриране и конверсия на лозовите масиви, свързани със засаждане на нови винени сортове, подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство чрез създаване на капково напояване, изграждане на противоерозионни съоръжения и др. Подпомагат се и земеделски производители, застраховали реколтата от винени сортове лозя в избрана от тях компания.

 

Приемът на единни заявления за подпомагане ще продължи без прекъсване до 1 април 2013 г., a предвиденият от Европейската комисия бюджет по мерките на Националната програма за финансовата 2013 г. е
24 милиона евро.

Сподели в: