Върни се горе

През изминалата седмица, във връзка с летния туристически сезон, Областните дирекции по безопасност на храните в градовете Бургас, Варна и Добрич извършиха 290 проверки в обекти на търговска мрежа и обществено хранене на територията на морските курорти. Специално е обърната внимание и на 48 обекта предлагащи услугата „all inclusive”. Инспекторите са издали 57 предписания и са съставили 15 Акта за установяване на административно нарушение. В резултат на проверките са насочени за унищожаване 16 килограма риба, без етикетировка и маркировка и 16 килограма месни заготовки и колбаси с изтекъл срок на съхранение.

 

Във връзка с официалния текущ контрол, за периода 18 – 22 юни 2012 година, инспектори от отдел “Контрол на храните” при съответната Областна дирекция по безопасност на храните са извършили 4 571 проверки в обектите на търговска мрежа и обществено хранене, производствени предприятия и складове за съхранение и търговия с храни в цялата страна. В резултат на проверките са издадени 291 предписания и са съставени 106 Акта за установяване на административно нарушение. С временно преустановена дейност са 6 обекта. Възбранени и бракувани са 789 килограма хранителни продукти и 100 бр. яйца.

 

Най-често срещаните нарушения са свързани с пропуски в системите за самоконтрол, липса на етикетировка, неправилно съхранение на храни. При проверките инспекторите са намерили и обект, нерегистриран по реда и условията на Закона за  храните.  
Сподели в: