Върни се горе

Българската агенция по безопасност на храните ще засили проверките на интернет търговията с храните. Това обяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, който участва в традиционната дискусия „Коледата безопасна”. Търговията с храни в интернет може да става само в регистрирани обекти, каза той. Не могат да се предлагат домашно приготвени храни в интернет. Има случай на продажба на хранителни продукти в интернет, които са приготвени в домашни условия, обясни министърът. Например са засичани случаи на търговия с пица. Предприемаме промяна в Закона за храните, където ще се регламентира интернет продажбата на храни, заяви изпълнителният директор на БАБХ д-р Йордан Войнов.
Във връзка с нараснал интерес към интернет търговията има направено предложение за изменение на закона за храните:
 
•    Търговия с храни по интернет може да се извършва само от обекти за търговия с храни, регистрирани по реда на този закон.
•    За извършване на търговия с храни по интернет търговецът трябва да разполага с интернет страница, на която е публикувана следната информация:
1. наименование на търговеца;
2. седалище и адрес на управление;
3. адрес на обекта за търговия с храни;
4. номер и дата на удостоверението за регистрация на обекта; 5. описание на видовете храни, посочени в удостоверението по т.4; 6. цена на храните и транспортните разходи.
•    Търговецът трябва писмено да уведоми Областната дирекция по безопасност на храните по местонахождение на обекта за да бъде включен в списък на търговците на храни по интернет.
•    Транспортните средства, с които ще се доставя храната до потребителите трябва да отговарят на изискванията за превоз на храни и да са регистрирани в ОДБХ.
•    Търговецът е длъжен да осигури спазването на всички изисквания за качество и безопасност на доставяните храни.
•    Между търговеца и потребителя се сключва договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 от Закона за защита на потребителите.

Сподели в: