Върни се горе

Определените седем работни групи от Бизнес-научния съвет към Министерство на земеделието и храните представиха своите предложения за развитието на земеделието в страната. Те набелязаха конкретни мерки и визия за повишаване на конкурентоспособността, внедряване на иновациите, разкриване на нови пазарни ниши и увеличаване на доходите на заетите в земеделието.

 

Министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков каза, че постъпилите предложения ще бъдат разгледани и обобщени. Въз основа на тях експерти от министерството ще изготвят общата стратегия за развитието на земеделието в България, която ще бъде представена на президента Росен Плевнелиев.   

 

Бизнес-научният съвет включва седем работни групи, разделени по сектори: „Анализ на състоянието на аграрния сектор”, „Растениевъдство”, „Биоземеделие”, „Плодове и зеленчуци, „Хранителна-промишленост”, „Животновъдство” и „Горско стопанство”.Сподели в: