Върни се горе

В Новия програмен период се поставя специален акцент върху младите фермери и малките стопанства, с насочване на определен финансов ресурс към тях. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов на среща със земеделски производители в Ситово. Той посочи, че в периода 2015-2020 г., 2 % от средствата за директни плащания ще бъдат давани като надбавка за плащане на площ на младите земеделски стопани. Зам.-министър Абазов обясни, че в преходната за страната ни 2014 г., България е извоювала възможността да ползва 6,5% от средствата за директни плащания, което е приблизително два пъти повече в сравнения със средствата предоставяни до момента. Тези допълнителни средства ще бъдат насочени към уязвимите и пренебрегвани в последните години сектори овощарство, зеленчукопроизводство и животновъдство.

 

България ще се възползва максимално от предоставената възможности на ОСП с договорената възможност да използва тавана от 13% от директните плащания в периода 2015-2020 г. за уязвимите сектори в страната ни.

 

По-късно зам.-министър Абазов проведе среща с тютюнопроизводители в Дулово. Той беше категоричен, че отрасъла тютюнопроизводство е от изключително важен за страната ни поради икономически, социални и демографски причини и правителството ще продължи да насърчава и подкрепя отрасъла със средства от националния бюджет.

 

Той призова тютюнопроизводителите да бъдат по-активни за осигуряване на допълнителна доходност чрез възможностите за модернизиране на стопанствата си по Програмата за развитие на селските райони /2014-2020/, агроекологичните мерки, подобряване на сортовете и др.

 

Посещението на зам.-министър Абазов е в рамките на двудневното работно посещение в Силистра и Добрич на заместник министър председателя по икономическото развитие Даниела Бобева.

Сподели в: