Върни се горе

Ще положа всички усилия в следващия програмен период  да има повече европейски средства за наука. Това заяви министърът на земеделието и храните Васил Грудев, който откри тържественото честване по повод професионалния празник на работещите в областта на българската земеделска наука в сградата на Централното управление на Селскостопанската академия. В приветствието си към научната общност, той подчерта, че с оглед ограничения финансов ресурс, българската наука ще бъде включена като бенефициент в Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 година. „Това е единственият финансов инструмент за Вашата сфера и можете да разчитате за това на мен и моя екип“, каза още министър Грудев и допълни, че Министерството на земеделието и храните  ще подкрепя научната дейност и за в бъдеще.

 

По време на тържествена церемония в аулата на ССА министър Грудев връчи дипломите  на седем новоизбрани професори, след което разгледа и изложбата с постиженията на 26 научни институти и 19 опитни станции към Академията.

Сподели в: