Върни се горе

Министър Танева: Отваряме извънреден прием по мярка 121 от ПРСР 2007-2013 г. 

От 7 до 12 септември тази година ще бъде отворен извънреден прием по мярка 121  "Модернизиране на земеделските стопанства"  от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Общият  бюджет за приема ще бъде в размер на 50 млн. Евро, като средства ще бъдат отпускани само за земеделска техника. Това съобщи пред журналисти министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на откриването на XIV-ия Международен фестивал на меда в град Несебър. Тя подчерта, че срокът за подаване на заявления за кандидатстване е кратък, защото България трябва да приключи с разплащането на средствата по старата програма до края на 2015 година. Одобрените проекти ще трябва да бъдат приключени до началото на месец ноември. „Максималният размер на проектопредложението за този прием е 500 хил. евро”, поясни още министър Танева. 

 „Осъзнаваме изключителната натовареност, която ще предизвика този прием в ДФ „Земеделие”, но там има админстративен капацитет и експертите ще се справят”, категорична бе министърът на земеделието. Тя подчерта, че заради огромния интерес към мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по ПРСР 2014-2020 г., средствата не са стигнали за земеделска техника. „Именно сега  в този прием с освободения бюджет от 50 млн. евро всички земеделски стопани имат достатъчно време да си подготвят проектите и да кандидатстват само за земеделска техника”, уточни министър Танева и допълни че за всички условия по отношение на одобрението и класирането на проектите по мярка 121 ще се прилага Наредба 8 от 2008 г. 
Министър Танева: Отваряме извънреден прием по мярка 121 от ПРСР 2007-2013 г. 

От 7 до 12 септември тази година ще бъде отворен извънреден прием по мярка 121  "Модернизиране на земеделските стопанства"  от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Общият  бюджет за приема ще бъде в размер на 50 млн. Евро, като средства ще бъдат отпускани само за земеделска техника. Това съобщи пред журналисти министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на откриването на XIV-ия Международен фестивал на меда в град Несебър. Тя подчерта, че срокът за подаване на заявления за кандидатстване е кратък, защото България трябва да приключи с разплащането на средствата по старата програма до края на 2015 година. Одобрените проекти ще трябва да бъдат приключени до началото на месец ноември. „Максималният размер на проектопредложението за този прием е 500 хил. евро”, поясни още министър Танева. 

 „Осъзнаваме изключителната натовареност, която ще предизвика този прием в ДФ „Земеделие”, но там има админстративен капацитет и експертите ще се справят”, категорична бе министърът на земеделието. Тя подчерта, че заради огромния интерес към мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по ПРСР 2014-2020 г., средствата не са стигнали за земеделска техника. „Именно сега  в този прием с освободения бюджет от 50 млн. евро всички земеделски стопани имат достатъчно време да си подготвят проектите и да кандидатстват само за земеделска техника”, уточни министър Танева и допълни че за всички условия по отношение на одобрението и класирането на проектите по мярка 121 ще се прилага Наредба 8 от 200 7 до 12 септември тази година ще бъде отворен извънреден прием по мярка 121  "Модернизиране на земеделските стопанства"  от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Общият  бюджет за приема ще бъде в размер на 50 млн. Евро, като средства ще бъдат отпускани само за земеделска техника. Това съобщи пред журналисти министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на откриването на XIV-ия Международен фестивал на меда в град Несебър. Тя подчерта, че срокът за подаване на заявления за кандидатстване е кратък, защото България трябва да приключи с разплащането на средствата по старата програма до края на 2015 година. Одобрените проекти ще трябва да бъдат приключени до началото на месец ноември. „Максималният размер на проектопредложението за този прием е 500 хил. евро”, поясни още министър Танева.От 7 до 12 септември тази година ще бъде отворен извънреден прием по мярка 121  "Модернизиране на земеделските стопанства"  от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Общият  бюджет за приема ще бъде в размер на 50 млн. Евро, като средства ще бъдат отпускани само за земеделска техника. Това съобщи пред журналисти министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на откриването на XIV-ия Международен фестивал на меда в град Несебър. Тя подчерта, че срокът за подаване на заявления за кандидатстване е кратък, защото България трябва да приключи с разплащането на средствата по старата програма до края на 2015 година. Одобрените проекти ще трябва да бъдат приключени до началото на месец ноември. „Максималният размер на проектопредложението за този прием е 500 хил. евро”, поясни още министър Т„Осъзнаваме изключителната натовареност, която ще предизвика този прием в ДФ „Земеделие”, но там има админстративен капацитет и експертите ще се справят”, категорична бе министърът на земеделието. Тя подчерта, че заради огромния интерес към мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по ПРСР 2014-2020 г., средствата не са стигнали за земеделска техника. „Именно сега  в този прием с освободения бюджет от 50 млн. евро всички земеделски стопани имат достатъчно време да си подготвят проектите и да кандидатстват само за земеделска техника”, уточни министър Танева и допълни че за всички условия по отношение на одобрението и класирането на проектите по мярка 121 ще се прилага Наредба 8 от 2008 г.

 

От 7 до 12 септември тази година ще бъде отворен извънреден прием по мярка 121  "Модернизиране на земеделските стопанства"  от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Общият  бюджет за приема ще бъде в размер на 50 млн. Евро, като средства ще бъдат отпускани само за земеделска техника. Това съобщи пред журналисти министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на откриването на XIV-ия Международен фестивал на меда в град Несебър. Тя подчерта, че срокът за подаване на заявления за кандидатстване е кратък, защото България трябва да приключи с разплащането на средствата по старата програма до края на 2015 година. Одобрените проекти ще трябва да бъдат приключени до началото на месец ноември. „Максималният размер на проектопредложението за този прием е 500 хил. евро”, поясни още министър Танева.

 „Осъзнаваме изключителната натовареност, която ще предизвика този прием в ДФ „Земеделие”, но там има админстративен капацитет и експертите ще се справят”, категорична бе министърът на земеделието. Тя подчерта, че заради огромния интерес към мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по ПРСР 2014-2020 г., средствата не са стигнали за земеделска техника. „Именно сега  в този прием с освободения бюджет от 50 млн. евро всички земеделски стопани имат достатъчно време да си подготвят проектите и да кандидатстват само за земеделска техника”, уточни министър Танева и допълни че за всички условия по отношение на одобрението и класирането на проектите по мярка 121 ще се прилага Наредба 8 от 2008 г.Сподели в: