Върни се горе

„Най-важното е да има обективни правила и прозрачни процедури, за да няма съмнения и напрежение сред хората и плащанията към земеделските производители да се извършват стриктно и в срок, за да започне спокойно активният селскостопански сезон“. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Светла Янчева по време на инициирана от нея среща, на която присъстваха заместник изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) Атидже Алиева – Вели и представители на Дирекция „Развитие на селските райони“ на Министерството за обсъждане на актуални въпроси и синхронизация на работата на двете институции.

 

925 проектни предложения са подадени по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.

 

На всички тях е направена предварителна оценка по критериите за подбор.

 

В МЗХ и ДФЗ са постъпили 200 възражения срещу класирането. По-голямата част от тях са свързани с проекти за пътища и улици.

 

Всички жалби се разглеждат от специално сформирана комисия, която трябва да приключи работа до 24 февруари 2017 г. и да представи доклад.

 

Поради големия интерес към финансирането на общински проекти ще се търсят възможности и варианти да бъде увеличен бюджетът. Сподели в: