Върни се горе

Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор периода 2014-2018 г.

 

Заявления ще се приемат от 30 май до 7 юни 2016 г. Целта е да бъде усвоен изцяло предоставеният от Европейската комисия бюджет за финансовата 2016 г. Ресурсът, който ще бъде разпределен между одобрените кандидати, е малко над 4.9 милиона лева.

 

Допълнително изискване към кандидатите в рамките на новия прием е те да заявят авансово изплащане на финансовата помощ, което ще гарантира усвояването на бюджета за финансовата година. Договорите за предоставяне на помощта, сключени с кандидати за финансово подпомагане, подали заявление по време на настоящия прием, ще бъдат прекратявани в случай, че не бъде подадено заявление за авансово плащане в срок до 20 август 2016 г.

 

Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор се прилага като финансов инструмент в България за периода 2014-2018 г. По програмата могат да кандидатстват собственици, арендатори или наематели на лозови насаждения. Те трябва да са регистрирани като лозарско стопанство, съгласно Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН), както и да имат удостоверение за право на участие по съответната мярка, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ).

 

Заповедта за удължаването на срока на прием по мярката и допълнителните изисквания към кандидатите са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.
                                      
Сподели в: