Върни се горе

Главна дирекция  “Земеделие” на Европейската комисия одобри 15-тата нотификация на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. в направление „Въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите” от мярка 214 „Агроекологични плащания“, съгласно изпратеното от Министерство на земеделието и храните предложение. В свое писмо, изпратено до Министерството, Европейската комисия посочва, че приема искането за изменение на мярка 214 от Програмата.

Сподели в: