Върни се горе


Само животни с изяснен здравен статус ще могат да се предават на структури като хранителната банка, за да бъдат дарявани за храна в социални заведения. Това ще се случва единствено при наличие на официална идентификация и извършени задължителните профилактични мероприятия, предвидени в програмите за надзор на заболяванията, се предвижда с част от промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/. Месото, което се предоставя на социални заведения ще бъде доказано безопасно за хората.

В предложените текстове за промени в ЗВД и по-специално в чл. 139б, е записано: при липса на официална идентификация и/или неизвършени профилактични мероприятия, предвидени в програмите за надзор и/или отклонения в здравния статус на животните след умъртвяването им, те ще се насочват за обезвреждане в екарисаж. Когато липсват отклонения в здравния статус на животните, имат официална идентификация и са изпълнени задължителните профилактични мероприятия, животните ще бъдат насочвани за клане в кланица и предавани на организации за хранително банкиране или институции предоставящи социални услуги.

С промените се цели предотвратяване  разпространението на заболявания опасни за здравето на хората и животните и гарантиране безопасността и сигурността по цялата храни.
Сподели в: