Върни се горе

 

Североизточното държавно предприятие представи страната ни на престижното международно ловно изложение „Arms & Hunting“, което ежегодно се провежда в Москва. В рамките на форума българският щанд привлече хиляди любители на лова и доказа огромният интерес на руските ловци към организирания ловен туризъм у нас.

 

Представители от ловните стопанства „Тервел” и „Шерба”, експерт по ловностопански дейности от СИДП, както и лично директорът на предприятието инж. Веселин Нинов презентираха богатото разнообразие от дивеч и високото качество на ловните услуги у нас. Посетителите на изложението отправиха редица въпроси, свързани с организирания лов в различни части на страната ни, и заявиха готовност за участие още в следващия ловен сезон в България. Специално за изложението беше подготвена брошура, която да рекламира ловните ни дестинации.  В обхвата на СИДП има 13 горски и 5 ловни стопанства на територията на четирите области: Варна, Добрич, Търговище и Шумен. ДЛС „Черни Лом“, ДЛС „Паламара“, ДЛС „Балчик“, ДЛС „Шерба“ и ДЛС „Тервел“ се гордеят с трофейните качества на дивеча. Сред най-разпространените видовете,  които са обект на лов и ловен туризъм, са благородният елен, сърната и дивата свиня, както и заекът, яребицата и фазанът. Интерес представляват също муфлонът, еленът лопатар, пъдпъдъкът и водоплаващият дивеч.

 

 

За да утвърдят своите добри позиции в Европа и на Балканския полуостров, и шестте държавни горски предприятия в системата на МЗХ се представиха и с общ щанд на ловното изложение в гр. Вараждин в Хърватия, което се проведе от 7 до 9 октомври. Българските експерти обмениха опит с колеги от страната-домакин, а също и от Румъния и Сърбия. Те посетиха и две от ловните стопанства в региона, където с хърватски колеги обсъдиха грижата за дивеча и проблемите, свързани с него. Представянето на изложението бе подготвено от ЮЗДП.

 


Сподели в: