Върни се горе

„Това е първата голяма инвестиция в горска пътна мрежа в района от 15 години  насам и е един от най-значимите проекти в програмата за развитие на Югозападното държавно предприятие за 2014 г.”,  заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков  по време на първа копка за изграждането на  алтернативен горски автомобилен път между селата Ковачевица и Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград.

  

Пътят е с дължина близо 15 километра и осигурените средства за неговото изграждане са в размер  на 4,9 млн. лева.   През тази година на територията на Югозападното държавно предприятие е предвидено изграждането на 8 горски  пътища с обща дължина  над 54 км на стойност около 18 000 000 лева. Средствата се осигуряват от фонд "Инвестиции в горите".   

   

Министър  Греков подчерта, че с изграждането на новия горски път ще се  разкрият работни  места и ще  се подпомогне изпълнението на лесовъдските дейности. По него ще могат да се движат и пожарни коли,  за да се осигури бърза реакция при пожари в горските масиви.  „През зимните месеци по този път ще се извозва и добитата дървесина, което ще доведе до по-ритмично снабдяване на населението и фирмите от дървообработващия бранш с дървен материал”, допълни министърът.Сподели в: