Върни се горе


Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по храните са предприели всички необходими мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването „син език“ по животните.    Определена е надзорна зона около огнището, в които влизат населени места от 12 области на страната – Хасково, Кърджали, Смолян, Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Шумен, Пазарджик, София област и Габрово. На тези места е забранена нощната паша от 19:00 ч до 8:00 ч., а животните, показали признаци на заболяването, се унищожават. Извършват се непрекъснати прегледи на възприемчиви едри и дребни преживни животни и се вземат кръвни проби за изследвания. Ветеринарномедицински специалисти от страната са командировани в засегнатите от заболяването населени места за извършване на дезинфекция в и около заразените животновъдни обекти, торищата и местата за водопои на животните. Правят се и пръскания против комари, които са основният разпространител на заразата.

 

След установяване на щетите, Българската агенция по безопасност на храните ще обезщети стопаните по пазарните цени на унищожените животни.  

Сподели в: