Върни се горе

В горския сектор ще има спокойствие и приемственост и безпринципни промени в екипа няма да има, увери зам.-министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова на среща с Управителния съвет на Федерация на синдикалните организации от горското стопанство дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП) към КНСБ. Присъстващите бяха информирани за готвените промени в Закона за горите и Наредбата за дейностите в горските територии. Заместник-министърът подчерта, че предложенията на работната група ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане, в което ще могат да се включат и синдикатите.

 

Председателят на Управителния съвет на ФСОГСДП Петър Абрашев изрази удовлетвореност от предоставената възможност за диалог. Страните се съгласиха, че работодателят в горския сектор трябва да даде шанс на служителите и да търси устойчиви резултати, защото поддържане на баланс в горското стопанство е обществено чувствителна тема.

 

Ползването на земи от горския фонд и общинските гори, завишаването на критериите при издаване на лицензи за горско-стопански дейности,  включването в кадровата банка на завършващите студенти от ЛТУ,  бяха сред останалите дискутирани теми. Страните се съгласиха да провеждат регулярни срещи, на които да бъдат взаимен коректив.


Сподели в: