Върни се горе

От началото на декември 2012 г. Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) започва масирани проверки за добив, транспортиране и продажба на коледни дръвчета. Служителите от специализираните звена към агенцията и горските инспектори от регионалните дирекции по горите ще извършват постоянен контрол във връзка с кампанията за добив на коледни елхи, иглолистна зеленина и дрянови клони. Добивът на коледни елхи ще се извършва при спазване на разпоредбите на Закона за горите. Транспортирането ще става задължително с превозен билет. В него трябва да бъдат вписани данни за продавача и купувача, дата и час на тръгване на превозното средство, вид и количество на превозваните дръвчета или зеленина и клони. Също така ще се посочват и данни за документа въз основа, на който ще бъдат добити, придобити или получени елхите. Директорът на съответното държавно горско или ловно стопанство ще оправомощава длъжностни лица, които ще издават превозните билети. Такъв документ може да бъде издаден и от лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска практика.   

 

При установяване на нарушения санкциите за физически лица са от 50 до 3 000 лева, а за юридически от 100 до 5 000 лева.


Сподели в: