Върни се горе

Сътрудничеството между Министерство на земеделието и храните и Асоциация „Общински гори” ще продължи да се развива и задълбочава съгласно подписания между тях Меморандум от 2013 г. за устойчиво развитие на общинските горски територии. Това заяви заместник-министър проф. Иван Палигоров на проведена среща с Асоциация „Общински гори”.


Организацията ще продължи да участва в съвместни инициативи за увеличаване на потенциала на общините за управлението и контрол в горските територии, увери инж. Тихомир Томанов, изпълнителен директор на Асоциация „Общински гори”. Той посочи, че ще работят съвместно с Министерство на земеделието и храните и неговите структури по промени в нормативната уредба и прилагането й, както и по мерките за развитие на горския сектор по Програмата за развитие на селските райони.


Предвижда се разгръщане на сътрудничеството с териториалните поделения на МЗХ и ИАГ и при провеждането на регионални съвещания по маркиране на лесосечния фонд.


Заместник-министър Палигоров и инж. Томанов изразиха удовлетвореност от досегашното сътрудничество и увереност, че с общи усилия и взаимно разбиране на ангажиментите и отговорностите, то може да се задълбочи и да доведе до още по-добри резултати при управлението на горите.
Сподели в: