Върни се горе

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ГОРА,

  

Отбелязваме Седмицата на гората – най-значимото събитие за лесовъдите и за всички, обичащи гората и природата.  

Седмицата на гората се отбелязва в България от 1925 година по инициатива на българското правителство с цел да възпита младото поколение в обич към гората, да я съхранява и възстановява.

Днес, 90 години по-късно, цялото общество е изправено пред предизвикателството и отговорността към идните поколения как да обедини усилията си, да принуди политиците си да проявят държавническа воля да съхраним  гората. Горите покриват 4,18 млн. хектара или 37% от територията на страната, запазили са своето биологично разнообразие и над 54% от тях са част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000”.

Министерството на земеделието и храните провежда националната политика за управление на горите с цел постигане на устойчив модел при условията на повишено търсене на дървесина и налагането на съхраняващо горите ползване. 

В последните 20 години, за съжаление, последователно и методично се установиха трайни порочни практики, покровителствани от съответните отговорни лица, обикновено в местни и политически зависимости, които доведоха до увреждане на нашето национално богатство – с голите и незаконните сечи в значителни размери, с увреждане на отделни горски защитни територии и подлагане на риск на местното население. Немалка част от пазара на дървесината стана недостъпен от покровителствени фирми.

Днес, 90 години по-късно от началото на държавническото възпитание да съхраняваме и пазим гората, трябва да проявим обществената си отговорност и с воля и знания, да променим манталитета на ползването на българската гора!

Ние ще приемем всички предложения от обществени организации и граждани, които ще постигнат желанията на обществото – да се съхрани и опази българската гора! Но също така няма да се поддадем на популистките манипулации от хора, ползващи болезнената обществена чувствителност, които с години са управлявали българските гори и са част от проблемите, а не тяхно решение.

Опазването на българската гора е стратегическа цел в програмата на политическия ни екип и първите решения в мандата ни, които приложихме бяха за това: създадохме 173 мобилни екипа за опазване на горските територии, увеличихме площта на защитните гори със 103 хил. хектара, стартирахме въвеждането на електронизацията на отчетността в горите; осигурили сме пълна публичност на разрешените за извършване дейности в горите, които се обявяват на страницата на ИАГ, наложихме мораториум върху износа и изпращанията на необработена дървесина.

В Седмицата на гората обявяваме пакет от нормативни промени в горското законодателство: изменения на Закона за Горите и 4 Наредби, като 1 е изцяло нова - за изготвянето на областните планове за управление на горските територии. С въвеждането им забраняваме оголването на площи горски територии, даваме право държавата да изкупува малки частни гори, за да ги охранява; намаляваме интензивността на ползването в горските насаждения; забраняваме извършването на каквито и да е дейности в тъмната част на денонощието; адаптираме управлението на  горите към климатичните промени. Планирали сме само през настоящата година най-високия обем залесяване от последните 20 години.  

Предстои ни много работа. Вярвам, че с общите усилия на всички нас можем да реализираме устойчив модел за развитието на горския сектор, при който опазването на Българската гора е първостепенна цел.

Трябваше да поздравя всички служители в горската система. Не, аз поздравявам тези от тях, които и с риск за здравето си, и въпреки местните зависимости в отделните политически кабинети на управление на сектора са отстоявали опазването на горите ни! Но на тези от тях, продали за няколко сребърника съвестта и отговорността си за опазването на горите мога да заявя, че политическият ни екип в този мандат ще бъде безкомпромисен към техните действия!

Категорично заявявам политическата воля лично на Премиера Борисов, на целия кабинет, и лично на мен да сме безкомпромисни в усилията си за промяна на манталитета на управление на Българската гора!

Изразявам благодарност  и поздравявам със Седмицата на Гората собственици на гори, хора на науката, природозащитници, предприемачи, медии и граждани, за всекидневните усилия и положения труд, за смелостта и постоянството при защитата, опазването и умножаването на националното горско богатство на страната. Пожелавам здраве, сили и истински усилия за общата ни кауза – Българската гора!


Сподели в: